Szanowni Państwo,

Uzdrowisko Rabka S.A. przykłada dużą wagę do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO.
Jednym z podstawowych praw wynikających z RODO jest prawo do wiedzy o tym, co dzieje się z danymi osobowymi – jakie dane są gromadzone, w jakim celu, kto może mieć do nich dostęp,
jakie prawa przysługują w związku z ich przetwarzaniem.

Szanując powyższe prawo, przekazujemy poniżej klauzule informacyjne dla osób, których dane przetwarzamy.

W celu zapoznania się z właściwą klauzulą, należy w pierwszej kolejności określić, jakie relacje łączą Cię z Uzdrowiskiem Rabka S.A.