Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z Uzdrowisko Rabka S.A.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w związku z korespondencją skierowaną do Uzdrowisko Rabka S.A. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój, zwany dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: +48 18 26 772 46 lub +48 18 26 760 20 adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)w osobie: Rafał Czajkowski, e mail: iod@uzdrowisko-rabka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i we wskazanych poniżej celach:
  4. Informujemy, że zawartość otrzymanej i prowadzonej korespondencji traktujemy jako dane nieustrukturyzowane, a więc jeśli korespondencja zawiera jakiekolwiek dane osobowe – inne niż dane osoby, z którą prowadzimy korespondencję – to uznajemy przetwarzanie takich danych za przetwarzanie nie wymagające identyfikacji zgodnie z art. 11 RODO. Podanie natomiast przez Panią/Pana własnych danych osobowych jest dobrowolne, chociaż w niektórych przypadkach może być konieczne do obsługi korespondencji lub wykonania czynności, o które Pani/Pan wnosi.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe:
  7. Uzdrowisko Rabka S.A. w ramach swojej działalności korzysta z usług różnych podmiotów. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Przekazywanie danych osobowych dokonuje się wówczas zgodnie z art. 46 RODO na podstawie umów, zawierających standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską. Informację o zakresie środków ochrony można uzyskać u Administratora danych (dane kontaktowe w pkt. I i II).
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.